Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

ADR Opleidingen

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht voor alle chauffeurs van voertuigen die niet vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren ongeacht het MTM van het voertuig.
Na het volgen van een ADR-opleiding en het afleggen van een geslaagd examen krijgt de cursist een ADR-opleidingsgetuigschrift dat vijf jaar geldig is. Vervolgens dient men binnen de 12 maanden voorafgaand aan de vervaldatum een ADR vervolmakingscursus te volgen en te slagen in het bijhorende examen om in orde te blijven met de wetgeving.

OPGELET: Binnen elke onderneming die in aanraking komt met gevaarlijke goederen (bv. transport over de weg, stockage in het magazijn, etc, ...) is er de verplichting om één of meerdere ADR Veiligheidsadviseurs ter beschikking te hebben. Deze taak kan intern ingevuld worden, maar ook extern via het VVV.

ADR opleidingen

ADR opleidingen bedienden (administratief en logistiek personeel) (Nl)

PRIVé-opleidingen

Wegwijs geraken doorheen de reglementering inzake het wegvervoer van gevaarlijke goederen (ADR), is niet zo gemakkelijk. Niet slagen in het examen, kan het verlies van uw broodwinning betekenen want zonder een geldig ADR-opleidingsgetuigschrift mag u niet rijden. Bij ons kan u terecht voor individuele bijles om uw slaagkans in het ADR examen te verhogen.

Bedrijfsopleidingen (in-house)

Wij verstrekken onze opleidingen ook aan bedrijven en passen onze cursussen aan de noden van uw werknemers aan. Het resultaat is een (in-house) opleiding op maat van uw bedrijf!