Informatie Covid-19 Corona

Omwille van aanvullende richtlijnen van bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) betreffende noodmaatregelen m.b.t. Corona virus / COVID19 opvolging worden alle VVV – Code 95 vakbekwaamheid nascholingen én ADR opleidingen & ITLB examens vanaf heden opgeschort tot en met 13 december 2020.
Wat betreft het omboeken van reeds ingeplande opleidingen wordt de betrokken contactpersoon door VVV op de hoogte gebracht. Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. Van zodra wij opnieuw mogen opstarten zullen wij alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren.
Alvast bedankt voor uw begrip en excuses voor het mogelijk ongemak.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Vakbekwaamheid Opleidingen

Europese Code 95

Alle chauffeurs C/CE moeten hun vervolmaking Vakbekwaamheid (Europese Code 95) behalen vóór de limietdatum die is opgenomen in kolom 12 van het persoonlijke rijbewijs. Hiervoor volgt de chauffeur een nascholingscursus in een erkend opleidingsinstituut. Het VVV is voor de Vakbekwaamheid erkend en heeft als erkenningsnummer OCF-029.
Verlenging van de CODE 95 op het rijbewijs NA de scholing te hebben gevolgd

De aanvrager ontvangt, nadat hij/zij 1 module van 7 uur gevolgd heeft (= 7 punten) een getuigschrift van nascholing. Dit attest is 5 jaar geldig. Nadat hij/zij 35 punten heeft verzameld kan dan de verlenging van de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid aangevraagd worden voor 5 jaar. De nieuwe geldigheidsdatum wordt berekend vanaf de datum van de aanvraag voor hervalidering van het bewijs van vakbekwaamheid bij de gemeente (de datum waarop de aanvrager zich aanmeldt)

LET OP: er geldt een nieuwe regelgeving met strikte bepalingen over de te volgen modules. Voor wie zijn rijbewijs behaalde na 01/02/2013 is deze nieuwe regelgeving nu al van toepassing. Voor de anderen geldt de vernieuwde wetgeving vanaf de 2de nascholingscyclus.

Concreet wil dit zeggen dat de 35 uur nascholing dan minstens één module uit elk van de drie categorieën moet bevatten.

Bovendien werd bepaald dat minstens één module moet handelen over defensief of zuinig rijden, én moet deze module ten minste drie uur praktisch individueel rijonderricht omvatten.

Vakbekwaamheid opleidingen

CATEGORIE 2&3: Enkel te volgen indien reeds 1 cursus gevolgd is uit Categorie 2 én Categorie 3 (Nl)

CATÉGORIE 2&3: À suivre uniquement si 1 cours a déjà été suivi dans catégorie 2 et catégorie 3 (Fr)

Bedrijfsopleidingen (in-house)

Wij verstrekken onze opleidingen ook aan bedrijven en passen onze cursussen aan de noden van uw werknemers aan. Het resultaat is een (in-house) opleiding op maat van uw bedrijf!