Vakbekwaamheid Opleidingen

Europese Code 95

Alle chauffeurs C/CE moeten hun vervolmaking Vakbekwaamheid (Europese Code 95) behalen vóór de limietdatum die is opgenomen in kolom 12 van het persoonlijke rijbewijs. Hiervoor volgt de chauffeur een nascholingscursus in een erkend opleidingsinstituut. Het VVV is voor de Vakbekwaamheid erkend en heeft als erkenningsnummer OCF-029.
Verlenging van de CODE 95 op het rijbewijs NA de scholing te hebben gevolgd

De aanvrager ontvangt, nadat hij/zij 1 module van 7 uur gevolgd heeft (= 7 punten) een getuigschrift van nascholing. Dit attest is 5 jaar geldig. Nadat hij/zij 35 punten heeft verzameld kan dan de verlenging van de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid aangevraagd worden voor 5 jaar. De nieuwe geldigheidsdatum wordt berekend vanaf de datum van de aanvraag voor hervalidering van het bewijs van vakbekwaamheid bij de gemeente (de datum waarop de aanvrager zich aanmeldt)

LET OP: er geldt een nieuwe regelgeving met strikte bepalingen over de te volgen modules. Voor wie zijn rijbewijs behaalde na 01/02/2013 is deze nieuwe regelgeving nu al van toepassing. Voor de anderen geldt de vernieuwde wetgeving vanaf de 2de nascholingscyclus.

Concreet wil dit zeggen dat de 35 uur nascholing dan minstens één module uit elk van de drie categorieën moet bevatten.

Bovendien werd bepaald dat minstens één module moet handelen over defensief of zuinig rijden, én moet deze module ten minste drie uur praktisch individueel rijonderricht omvatten.

Vakbekwaamheid opleidingen

CATEGORIE 3: Santé, sécurité, service, logistique (Fr)

Bedrijfsopleidingen (in-house)

Wij verstrekken onze opleidingen ook aan bedrijven en passen onze cursussen aan de noden van uw werknemers aan. Het resultaat is een (in-house) opleiding op maat van uw bedrijf!