Informatie Covid-19 Corona

Omwille van aanvullende richtlijnen van bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) betreffende noodmaatregelen m.b.t. Corona virus / COVID19 opvolging worden alle VVV – Code 95 vakbekwaamheid nascholingen én ADR opleidingen & ITLB examens vanaf heden opgeschort tot en met 13 december 2020.
Wat betreft het omboeken van reeds ingeplande opleidingen wordt de betrokken contactpersoon door VVV op de hoogte gebracht. Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. Van zodra wij opnieuw mogen opstarten zullen wij alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren.
Alvast bedankt voor uw begrip en excuses voor het mogelijk ongemak.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Subsidies

KMO-Portefeuille

VVV is erkend als dienstverlener door de Vlaamse overheid voor de pijler Opleidingen. Deze aanvraag kan tot ten laatste 14 kalenderdagen na de cursusdatum geplaatst worden.
Ons autorisatienummer DV.O101420

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over tal van andere mogelijkheden tot subsidies.

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Voor werknemers die ingeschreven zijn als "arbeider" in de RSZ categorie 083, kan u een subsidie bekomen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, afgekort SFTL.

Het SFTL stimuleert en ondersteunt de permanente vorming van werknemers: het komt tussen in de opleidingskost van arbeiders uit de sector voor opleidingsmodules als ADR, opleidingen in het kader van de nascholing ivm vakbekwaamheid van de chauffeurs.
bijkomende informatie

Vlaams OpleidingsVerlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof (afgekort VOV – de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.
De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen indien de opleiding minstens 32 uren duurt.
De terugbetalingsaanvraag gebeurt via het WSE-loket met vermelding van het registratienummer voor loopbaangerichte opleidingen ODB-P00001.
De volgende VVV opleidingen (incl. registratienummer) komen voor VOV in aanmerking:
  • ODB-0002141 → nascholingen Vakbekwaamheid conform Europese Code 95 (opgelet: volledige cyclus van 35u!)
  • ODB-0002142 → opleiding basis ADR Veiligheidsadviseur
  • ODB-0002140 → opleiding vervolmaking ADR Veiligheidsadviseur

Meer detail-info kan teruggevonden via de website van betrokken bevoegde overheid (Vlaams Gewest): https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

VDAB

Via deze opleidingscheques betaal je als werknemer maar de helft van de kosten van deze opleiding.

meer info

FVB-FFC constructiv en Vormelek - Volta

Fvb-ffc Constructiv is het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid. Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet- bedrijfsspeciefieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3u, tussen 7u en 17u).