Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Subsidies

KMO-Portefeuille

VVV is erkend als dienstverlener door de Vlaamse overheid voor de pijler Opleidingen. Deze aanvraag kan tot ten laatste 14 kalenderdagen na de cursusdatum geplaatst worden.
Ons autorisatienummer DV.O101420

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over tal van andere mogelijkheden tot subsidies.

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Voor werknemers die ingeschreven zijn als "arbeider" in de RSZ categorie 083, kan u een subsidie bekomen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, afgekort SFTL.

Het SFTL stimuleert en ondersteunt de permanente vorming van werknemers: het komt tussen in de opleidingskost van arbeiders uit de sector voor opleidingsmodules als ADR, opleidingen in het kader van de nascholing ivm vakbekwaamheid van de chauffeurs.
bijkomende informatie

Vlaams OpleidingsVerlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof (afgekort VOV – de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.
De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen indien de opleiding minstens 32 uren duurt.
De terugbetalingsaanvraag gebeurt via het WSE-loket met vermelding van het registratienummer voor loopbaangerichte opleidingen ODB-P00001.
De volgende VVV opleidingen (incl. registratienummer) komen voor VOV in aanmerking:
  • ODB-0002141 → nascholingen Vakbekwaamheid conform Europese Code 95 (opgelet: volledige cyclus van 35u!)
  • ODB-0002142 → opleiding basis ADR Veiligheidsadviseur
  • ODB-0002140 → opleiding vervolmaking ADR Veiligheidsadviseur

Meer detail-info kan teruggevonden via de website van betrokken bevoegde overheid (Vlaams Gewest): https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

VDAB

Via deze opleidingscheques betaal je als werknemer maar de helft van de kosten van deze opleiding.

meer info

FVB-FFC constructiv en Vormelek - Volta

Fvb-ffc Constructiv is het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid. Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet- bedrijfsspeciefieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3u, tussen 7u en 17u).