Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Shop

Contacteer ons om de onderstaande handboeken en cursussen te bestellen (prijzen excl. BTW en verzendkosten volgens de geldende posttarieven, bestellingen kunnen desgewenst opgehaald worden te Schelle)

bOOKSHOP

Veiligheidskaarten / Schriftelijke richtlijnen ADR

Wij kunnen u veiligheidskaarten afleveren conform het ADR reglement.
Deze worden recto-verso afgedrukt in kleur en geplastificeerd.
De veiligheidskaarten kunnen geleverd worden in verschillende talen.
Prijs: € 8 per stuk

Gecoördineerde teksten van het ADR

Dit werk omvat de volledige gecoördineerde tekst van het ADR, evenals de teksten van de multilaterale akkoorden en de voornaamste nationale voorschriften. Het is een losbladig werk, verdeeld over 2 ringmappen. Alle wijzigingen zijn in kleur aangebracht voor een eenvoudige opvolging van de nieuwe wetgeving (2-jaarlijkse revisie) 
Prijs: € 175 per stuk

Numerieke lijst ADR

Een viertalige (Nederlands, Frans, Engels, Duits) lijst van alle gevaarlijke goederen, geklasseerd volgens hun UN-nummer.
Prijs: € 10 per stuk

ADR basiscursus

Deze cursus omvat de wettelijke bepalingen betreffende het ADR opleidingsgetuigschrift, de indeling van de gevaarlijke producten en alle voorschriften voor het vervoer van deze gevaarlijke stoffen in colli of losgestort.
Prijs: € 20 per stuk

Specialisatiecursus tankvervoer

Deze cursus omvat de specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke producten in tanks, alsook een beschrijving van de verschillende types vervoermaterieel, de technische eisen m.b.t. de voertuigen, de te nemen maatregelen bij laden en lossen, enz.
Prijs: € 10 per stuk