Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

FAQ

Vaak gestelde vragen.

In ons bedrijf hebben wij zowel Nederlandstalige als Franstalige chauffeurs in dienst. Kunnen wij eveneens bij jullie terecht?

Ja, wij organiseren ook Franstalige cursussen m.b.t. ADR en Code 95.

Hoelang op voorhand moet ik een bijscholingscursus volgen om mijn ADR-opleidingsgetuigschrift te vernieuwen?

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is 5 jaar geldig. Men moet een bijscholingscursus volgen in de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de vervaldatum van het huidige getuigschrift. U moet ook slagen in het bijhorende examen voor de vervaldatum.
Wacht niet tot het laatste moment om deze cursus te volgen!!
U kunt zich immers wel aanmelden voor een cursus maar wegens ziekte, verblijf in het buitenland of andere omstandigheden verhinderd zijn om eraan deel te nemen. Indien de geldigheidsperiode van uw getuigschrift verstreken is, moet u de volledige nieuwe cursus volgen.

Kan ik subsidies krijgen voor opleidingen?

Ja, alle info hierover vindt u terug onder subsidies.
Hou er wel rekening mee dat het BTW-bedrag nooit kan gesubsidieerd worden voor bedrijven (de BTW is immers fiscaal aftrekbaar).

Komen ADR-opleidingsgetuigschriften die behaald werden in een andere lidstaat van de EU dan België eveneens in aanmerking voor de bijscholingscursussen in ons land?

Ja, alle geldige ADR-opleidingsgetuigschriften die werden behaald in een andere lidstaat van de EU dan België zijn rechtsgeldig in België. Indien men een bijscholingscursus volgt in België moet er wel een fotocopij van het ADR-opleidingsgetuigschrift bijgevoegd worden.

Hoe bekom ik een duplicaat van mijn ADR-opleidingsgetuigschrift?

Bij uw lokale politie vraagt u een bewijs van verlies/diefstal. Hierin moet uitdrukkelijk verlies van ADR-opleidingsgetuigschrift alsook uw domicilieadres vermeld staan.

Dit bewijs stuurt u binnen de maand na afgifte door de politie via mail door aan het gewest waar u woont:
Vlaanderen: adr@mow.vlaanderen.be
Brussel: mobiliteit@gob.brussels
Wallonie: adr.adn@spw.wallonie.be
!!! HET IS VERBODEN OM ENKEL MET EEN BEWIJS VAN VERLIES ADR GOEDEREN TE VERVOEREN !!!