Informatie Covid-19 Corona

Omwille van aanvullende richtlijnen van bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) betreffende noodmaatregelen m.b.t. Corona virus / COVID19 opvolging worden alle VVV – Code 95 vakbekwaamheid nascholingen én ADR opleidingen & ITLB examens vanaf heden opgeschort tot en met 13 december 2020.
Wat betreft het omboeken van reeds ingeplande opleidingen wordt de betrokken contactpersoon door VVV op de hoogte gebracht. Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. Van zodra wij opnieuw mogen opstarten zullen wij alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren.
Alvast bedankt voor uw begrip en excuses voor het mogelijk ongemak.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen (MPM022 - CATEGORIE 2)

 
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-022
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
 • Theorie:

  Algemene doelstelling: Het doel van deze opleiding voor chauffeurs is om uitleg te verstrekken i.v.m. de specifieke regels en voorwaarden om gevaarlijk afval, al of niet ADR, conform te vervoeren. Oefeningen worden ook voorzien om deze materie onder de knie te krijgen.

 • · Deel 1 → Inleiding tot de cursus
 • · Deel 2 → Introductie tot ADR & afvaltransport: regelgeving
 • · Deel 3 → Indeling van gevaarlijke stoffen
 • · Deel 4 → Vervoersdocumenten
 • · Deel 5 → ADR verplichtingen betrokkenen
 • · Deel 6 → Verpakkingen / bulk- & tankvervoer + signalisatie & vermeldingen
 • · Deel 7 → Typische afvalstromen / afvalproblemen
 • · Deel 8 → Afwijkingen m.b.t. afval / ADR en vrijstellingen
 • · Deel 9 → Uitrusting van het voertuig + gebruik van ADR schriftelijke instructies. Wat te doen in geval van lekkages / incidenten?
 • · Deel 10 → Ladingzekering
 • · Deel 11 → Controles & handelingen
 • · Deel 12 → Beveiliging (bewaken & stationeren) / tunnelbeperkingen ADR
 • · Deel 13 → Speciale regels bij afvaltransport / verplichtingen vervoerders
 • · Deel 14 → Samenlading
 • · Deel 15 → Diversiteit van afval
 • · Deel 16 → Referenties en nuttige links
 • · Deel 17 → Bijlagen.

 • Praktijk:

  Aan de hand van praktische oefeningen worden de besproken les-topics meer in detail toegelicht.

 • Toepassing en gebruik van de benodigde vervoersdocumenten.
 • Toepassing en gebruik van verschillende verpakkingen, alsook bulk- & tankvervoer, met gelinkte signalisatie & vermeldingen.
 • Toepassing van de aangeleerde praktijken a.h.v. oefenvragen-sets, met toelichting van de juiste antwoorden.
 • Foto’s van diverse besproken afvalstromen en afvalstoffenvervoer (zowel ADR als niet-ADR).
 • Pictogrammen & etiketten m.b.t. afvalstoffen
 • (cf. CLP + ADR).

 • Syllabus:

  Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, aangevuld met bijlagen-set en geldende ADR numerieke stoffenlijst.

 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Prijs: 245 euro per cursist excl. BTW
 • Aantal kredietpunten: 7
 • Belangrijke opmerking: wegens huidige Coronavirus / Covid-19 noodmaatregelen is het meebrengen én gebruik van eigen mondmasker tijdens de cursusdag(en) verplicht !!!