Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

Veilig laden en lossen van vloeistoffen bij tankvervoer (MPM020 - CATEGORIE 1) / ODB-1001897-018

 
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-020
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
 • Theorie:

  Algemene doelstelling: het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties door het omschrijven van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de betrokken partijen bij het laden en lossen van vloeistoffen met een tankwagen.

 • Verplichtingen verschillende partijen voor laden & lossen.
 • Product eigenschappen.
 • Laden & lossen: niet standaard operaties / taken en verantwoordelijkheden van de chauffeur en de operator / laden van een tankwagen / onstabiliteit bij een tankwagen / lossen van een tankwagen / reinigen & verwarmen van een tankwagen / laad- en losslangen & koppelstukken.
 • Opsomming van risico’s en de beheersmaatregelen.

 • Praktijk:
 • Set-up van een combinatie trekker-tankoplegger, met demonstratie.

 • Nut en werking van de verschillende veiligheidsfuncties.
 • Principe van transfers in gesloten circuit en werking van het systeem.
 • Werking en principe van de pomp en de compressor installatie op de tankwagen.
 • Hermetische tank versus atmosferische tank.
 • Bespreking identificatieplaat op de tankwagen

 • Syllabus: Elke deelnemer ontvangt een mooi cursusboek dat men nadien steeds kan gebruiken.
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • In de mate van het mogelijke wordt het praktische deel aangepast in functie van de noden van de deelnemende bedrijven.
 • Prijs: 190 euro per cursist excl. BTW
 • Aantal kredietpunten: 7