Cursus

ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Algemene ADR opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, administratieve bedienden, enz.), conform ADR Reglement ยง1.3
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • 1. Inleiding tot het ADR Reglement
 • 2. Veiligheidsverplichtingen van de ADR betrokkenen
 • 3. Classificatie en identificatie van gevaarlijke goederen
 • 4. Aanstelling van een ADR Veiligheidsadviseur (DGSA)
 • 5. Overzicht & toepassing van vereiste ADR documenten
 • 6. Vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte en uitgezonderde hoeveelheden
 • 7. Voorschriften m.b.t. ADR verpakkingen en tanks
 • 8. ADR kenmerken, etikettering en signalisatie
 • 9. Melding van voorvallen waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn
 • 10. ADR beveiligingsvoorschriften
 • 11. Voorwaarden voor het ADR vervoer, het laden, het lossen en de behandeling
 • 12. Referenties
 • Duur: 1 dag
 • Prijs: 190 euro per cursist, excl. BTW
 • Mogelijkheid tot subsidie LOGOS (Vormingsfonds PC 226)