Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Algemene ADR opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, administratieve bedienden, enz.), conform ADR Reglement §1.3
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • 1. Inleiding tot het ADR Reglement
 • 2. Veiligheidsverplichtingen van de ADR betrokkenen
 • 3. Classificatie en identificatie van gevaarlijke goederen
 • 4. Aanstelling van een ADR Veiligheidsadviseur (DGSA)
 • 5. Overzicht & toepassing van vereiste ADR documenten
 • 6. Vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte en uitgezonderde hoeveelheden
 • 7. Voorschriften m.b.t. ADR verpakkingen en tanks
 • 8. ADR kenmerken, etikettering en signalisatie
 • 9. Melding van voorvallen waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn
 • 10. ADR beveiligingsvoorschriften
 • 11. Voorwaarden voor het ADR vervoer, het laden, het lossen en de behandeling
 • 12. Referenties
 • Duur: 1 dag
 • Prijs: 245 euro per cursist, excl. BTW
 • Mogelijkheid tot subsidie LOGOS (Vormingsfonds PC 226)