Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

Formation ADR pour personel administratif et logistique

Formation ADR de base pour personnel logistique et administratif (cf. dispatching, personnel de chargement et déchargement, magasiniers, administrateurs, etc.), conformément au Règlement ADR §1.3
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: FR
 • 1. Réglementation ADR du transport de marchandises dangereuses par route
 • 2. Obligations des intervenants ADR + formation ADR obligatoire
 • 3. Conseiller à la sécurité ADR (DGSA)
 • 4. Classification et identification des marchandises dangereuses
 • 5. Récipients pour le transport des marchandises dangereuses
 • 6. Document de transport (CMR) + autres documents de bord
 • 7. Signalisation ADR, panneaux orange, plaques-étiquettes
 • 8. Exemptions ADR
 • 9. Notification des événements impliquant des marchandises dangereuses
 • 10.Prescriptions de sécurité ADR
 • 11.Prescriptions de transport ADR, de chargement, de déchargement et de manutention
 • 12.Références / bibliographie.
 • Durée: 1 jour (6 heures)
 • Prix: 245 euro par participant, excl. TVA
 • Possibilité de subvention LOGOS (Fonds de Formation PC 226) / Congé Educatif