Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

Ladingsbeveiliging voor het wegvervoer (MPM002 - CATEGORIE 1) / ODB-1001897-003

 
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-002
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
 • Theorie:
 • De huidige normen betreffende ladingzekering en categorisering op basis van de Belgische wetgeving worden overlopen. Begrippen zoals massa, gewicht, zwaartepunt, versnellingskrachten, verdeling van de lading en voertuigkeuze worden besproken. Tevens wordt er nagegaan wie aansprakelijk is voor het stuwen, welke soorten stouwingsvormen er bestaan en voor welke soort lading ze gebruikt kunnen worden. In functie van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken firma kan dit deel aangepast worden naar bvb. ladingbeveiliging gasflessen enz...

 • -Praktijk:
 • Aan de hand van praktische oefeningen het gebruik van een aantal stouwings-vormen inoefenen, oefeningen betreffende het berekenen van de wrijvingsweerstand, het aantal te gebruiken spanbanden, krachten die opgevangen worden door het kopschot, antislipmatten, enz...

 • Syllabus:
 • Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, en de Nederlandstalige versie van de “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”

 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • In de mate van het mogelijke wordt het praktische deel aangepast in functie van de noden van de deelnemende bedrijven.
 • Prijs: 190 euro per cursist excl. BTW
 • Aantal kredietpunten: 7.