Cursus

Rij- en rusttijden+ gebruik digitale tachograaf (MPM003 - CATEGORIE 2)

 
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-003
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
 • Theorie:
 • Het wettelijk kader en het toepassingsgebied worden overlopen alsook de uitzonderingen voorzien in de Belgische wetgeving.

 • Een aantal begrippen zoals onderbreking, rijtijd, rusttijd, arbeidstijd ten opzichte van beschikbaarheidstijd, max. wekelijkse arbeidsduur enz. worden besproken.
 • Er wordt nagegaan hoe de rij- en rusttijden correct toegepast moeten worden, wie aansprakelijk is bij fraude en welke de sancties zijn.
 • Tevens wordt het gebruik van de analoge/digitale tachograaf nader bekeken (o.a. besturingskaart, bedieningsaanwijzingen, pictogrammen)

 • Praktijk:
 • Het praktisch gebruik van de tachograaf wordt bekeken door middel van demokoffers, aan de hand van uitgelezen downloads de rij- en rusttijden correct toepassen, problemen die de chauffeurs al ondervonden hebben met het gebruik van de tachograaf worden besproken.

 • Syllabus:
 • Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken

 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Prijs: 190 euro per cursist excl. BTW
 • Aantal kredietpunten: 7