Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

Cursus

Rij- en rusttijden+ gebruik digitale tachograaf (MPM003 - CATEGORIE 2) / ODB-1001897-004

 
terug naar de opleidingen bekijk de kalender

Wat houdt deze cursus in:

Taal: Nl
 • Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-003
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
 • Theorie:
 • Het wettelijk kader en het toepassingsgebied worden overlopen alsook de uitzonderingen voorzien in de Belgische wetgeving.

 • Een aantal begrippen zoals onderbreking, rijtijd, rusttijd, arbeidstijd ten opzichte van beschikbaarheidstijd, max. wekelijkse arbeidsduur enz. worden besproken.
 • Er wordt nagegaan hoe de rij- en rusttijden correct toegepast moeten worden, wie aansprakelijk is bij fraude en welke de sancties zijn.
 • Tevens wordt het gebruik van de analoge/digitale tachograaf nader bekeken (o.a. besturingskaart, bedieningsaanwijzingen, pictogrammen)

 • Praktijk:
 • Het praktisch gebruik van de tachograaf wordt bekeken door middel van demokoffers, aan de hand van uitgelezen downloads de rij- en rusttijden correct toepassen, problemen die de chauffeurs al ondervonden hebben met het gebruik van de tachograaf worden besproken.

 • Syllabus:
 • Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken

 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Prijs: 190 euro per cursist excl. BTW
 • Aantal kredietpunten: 7
 • Belangrijke opmerking: wegens huidige Coronavirus / Covid-19 noodmaatregelen is het meebrengen én gebruik van eigen mondmasker tijdens de cursusdag(en) verplicht !!!