Informatie Covid-19 Corona

Bevoegde overheid Mobiliteit en Openbare Werken (MOW – Vlaamse Regering) heeft medegedeeld dat vanaf dinsdag 01 december de Code 95 vakbekwaamheid nascholingen opnieuw mogen heropstarten.
Weliswaar met respect voor een aantal extra preventieve veiligheidsmaatregelen die in kader van Corona / Covid-19 virus opvolging werden opgelegd, bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de fysische afscheiding van 1,5 meter, het wassen van de handen, gebruik van mondmasker, enz.
Voor verdere inlichtingen kan u VVV steeds contacteren op het nummer 03-866.37.04 of via email info@vzwverkeersveiligheid.be. De VVV opleidingskalender werd op de website eveneens aangepast.
Met vriendelijke groeten, Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV).

consulting

Ons opleidingscentrum VVV biedt consulting aan m.b.t. naleving van inter/nationale wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van auditing en personeelstraining.
In aanvulling tot het domein opleiding werd door VVV in 2017 ook voor consulting het Qfor-kwaliteitslabel behaald (certificaat n° BE17080).

Specifiek VVV consulting aanbod:

  • Adviesverlening rond processen en procedures over het naleven van geldende nationale en internationale wetgevingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen.

  • Outsourcing als externe Veiligheidsadviseur transport gevarengoed (DGSA – “Dangerous Goods Safety Adviser”), hoofdzakelijk m.b.t. ADR conform regelgeving §1.8.3.

  • Auditing & training in het kader van kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen (cf. HSSEQ-MS normering: ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO/IEC 17025).